Algemene Informatie

De vereniging heeft ten doel:

  • De effectuering van een kwalitatief hoogstaande en doelmatige zorgverlening aan patiënten in het verzorgingsgebied van het Gooi en zijn omstreken.
  • Het bevorderen en nemen van initiatieven om tot kwaliteitsverhogingen, binnen de grenzen van het eerder gestelde, te komen.
  • Het bevorderen van (preventieve) maatregelen en initiatieven op het gebied van preventie en bestrijding van urologische ziekten.
  • Het naar buiten vertegenwoordigen van de leden.

Wat houdt het vakgebied urologie in?

De urologie is een heelkundig vakgebied. Dit betekent dat de uroloog circa 2 dagen per week op de operatiekamer werkt.

De ingrepen, die daar worden uitgevoerd, omvatten laparoscopische, endoscopische en open chirurgische behandelingen. Afwijkingen aan urinewegen (nier, nierbekken, urineleider, blaas, plasbuis) worden door de uroloog bij man en vrouw onderzocht en behandeld. Ook de inwendige geslachtsorganen (zaadbal, bijbal, zaadleiders, zaadblazen, prostaat) en uitwendige geslachtsorganen (penis en balzak) voor de man behoren tot het urologisch specialisme.

Bij een groot deel van de operaties (circa 30 á 40%) betreft het oncologische afwijkingen (= kwaadaardige tumoren bij nier, nierbekken, urineleider, blaas, prostaat en zaadballen). Naast de oncologische operaties zijn er ook ingrepen op het gebied van nier/urineweg/blaasstenen, incontinentie, aangeboren afwijkingen, ontstekingen en vruchtbaarheidsproblematiek bij de man.

Het bijzondere van de urologie is dat naast deze chirurgische aspecten, veel diagnostiek door de uroloog zelf wordt uitgevoerd.

Natuurlijk betreft dit het lichamelijk en laboratorium onderzoek, maar ook echografische en endoscopische diagnostiek nemen een belangrijke plaats in.

Bovendien beschikt de uroloog over een breed scala aan medicamenteuze behandelingen voor onder andere plas- en incontinentieklachten, prostaat-en blaaskanker, en erectiestoornissen om maar een aantal voorbeelden te geven.

Alhoewel veel diagnostiek en behandeling door de uroloog zelf wordt uitgevoerd zijn de urinewegen een integraal onderdeel van het menselijk lichaam. Dit betekent dat overleg met andere specialismen zoals de internist/nefroloog, chirurg, gynaecoloog, en de kinderarts in geval van kinderurologie op dagelijkse basis plaatsvindt.

Urologie: een boeiend, wel omschreven zelfstandig specialisme met een duidelijk technische inslag en pluriforme behandelingsmogelijkheden.